Kalkulator popusta

Progresivno regresiranje putnih troškova je način računanja popusta za đačke mesečne karte pomoću jasnog i fer kriterijuma, odnosno na osnovu ostvarenog uspeha u školi ili fakultetu.

Svi učenici imaju pravo na osnovni popust od 10%. Oni koji se školuju u Žablju mogu da ostvare popust do 100%, a ostali do 40%.


Računanica za regresiranje putnih troškova za učenike srednjih škola

Ulazni parametri
Početni Popust (%) - minimalni procenat regresa na koji svi učenici imaju pravo
Maksimalni Popust (%) - maksimalni procenat regresa, zavisi od relacije
Cena Karte (RSD) - cena putne karte, zavisi od relacije
Uspeh (0,00) - prosek ocena na polugodištu ili na kraju godine, broj poena na prijemnom ispitu
Faktor (5, 10, 100) - maksimum po skali merenja uspeha

Formula
Množioc = (Maksimalni Popust - Početni Popust) ➗ Faktor
Ukupan popust = Početni Popust + ( Uspeh ✕ Množioc)
Ukupan iznos popusta = Cena Karte ✕ Ukupan popust
Iznos za doplatu = Cena Karte − Ukupan iznos popusta

Kalkulator je razvijen za potrebe projekta “Predlog za progresivno regresiranje putnih troškova za učenike i studente u 2018. godini” više o tome možete pročitati na sledećem linku: https://goo.gl/a7PSN3